Klachten

Hebt u een klacht over mijn begeleiding meldt u zich dan bij mij, dan gaan we daar samen over in gesprek. Wanneer u vindt dat uw klacht door mij niet goed behandeld wordt kunt u zich wenden tot de beroepsorganisatie NFG. Daar kunt u uw klacht indienen. Deze link voert u naar de informatie die u daarvoor nodig hebt.