Relatietherapie

Stel, je zit in een situatie dat je voor je werk in je eentje naar een onbewoond eiland moet voor een periode van 3 jaren. Je krijgt een basispakket mee zodat je kunt overleven en daarmee kunt doen wat je daar moet doen. En je mag nog 1 persoon of 1 ding meenemen. Wie of wat zou dat zijn? Vrijwel ieder mens zou zijn of haar partner meenemen. En dat zegt iets. Wij zijn mensen met een sociale behoefte. We willen ons verbinden met anderen. Dat zit in ons. Met familie, met vrienden en de meesten van ons ook met een partner in een duurzame relatie. Dat verbinden gaat vaak met golfbewegingen, de ene keer kom je dichtbij, de andere keer is de afstand wat groter.

Wanneer praat je nou met een derde over jullie relatie?

Je kunt soms het gevoel hebben dat er meer inzit en daar verlang je naar. Je hebt even niet de tools te pakken die nodig zijn om dat te bereiken. Je mist ook het inzicht wat nu te doen. Er breekt een nieuwe fase aan in jullie leven, er komen kinderen en jullie hebben minder tijd voor elkaar, gebroken nachten breken jullie op, er ontstaan irritaties en je begint te twijfelen of je nog wel in beeld bent bij de ander. Of de kinderen zijn juist uit huis, 1 van jullie maakt nieuwe plannen, de ander vindt dat lastig, wat is dan de deal? Je wordt daar onzeker over en je wilt gewoon eens met een deskundige sparren over jullie samen. Jullie hebben een moeilijke periode door rouw, burnout, ontslag en jullie gaan daar zo verschillend mee om dat je ook de verbinding kwijt lijkt te zijn. Of mogelijk herken je iets van: Is dit het nou? Hij begrijpt me niet! Ze moppert altijd en ik heb juist behoefte aan waardering.

Hoe ziet een gesprekstraject er uit?

We oriënteren ons samen op wat jullie behoefte is of wat jullie als probleem ervaren in jullie relatie. Wanneer er van weerskanten groen licht is kunnen we het traject starten. Dat kunnen 1 of 2 gesprekken zijn maar in overleg ook 15 indien gewenst en functioneel. We evalueren regelmatig hoe we vinden dat het gaat en stellen de doelen bij indien passend.

Hoe werk ik tijdens de gesprekken?

Ik markeer wat goed gaat, reik inzichten aan waar nodig, stel vragen zodat jullie tot nadenken worden gezet, schets het perspectief in de richting waarvan ik denk dat het jullie helpt, bemoedig waar jullie stappen zetten, confronteer waar dat nodig is, zorg voor ontspanning door er soms iets van humor in te gooien. Soms is een persoonlijk verdiepend stukje nodig, een ander moment kan een eenvoudige tip volstaan. Het kan zijn dat een gesprek zich beperkt tot dat ik je help om in een veilige setting je verhaal te doen en je partner help om met andere oren te leren luisteren.

‘Joehoe, ben ik in beeld?’ Soms goed om dat gewoon eens te zeggen.

‘Hoe gaat het met je?’ Dat vragen we soms aan anderen en niet aan onze partner. Hmm.