Aangesloten bij

  • Ik ben als registerlid aangesloten bij de NFG in de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) onder registratienummer 7607.
  • Ik ben bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ingeschreven als registertherapeut BCZ onder nummer 200420R.
  • Ik ben ingeschreven in het AGB register onder AGB code 9004 8051. Mijn praktijk heeft de AGB code 9005 6625.

Mijn persoonlijke AGB code en de AGB code van mijn hulpverleningspraktijk Mercy Hulpverlening wordt u samen met de registratienummers van NFG en RBCZ verstrekt voorafgaand aan of kort na de eerste afspraak en op de facturen.

Ik ben op de hoogte/werk volgens/voldoe aan de richtlijnen van de WKKGZ, WGBO, AVG en de richtlijnen voor signalering kindermishandeling voor zover van toepassing.

Aan de inschrijving en herregistratie als registerlid van NFG en registertherapeut bij het RBCZ zijn eisen gesteld wat betreft deelname aan intervisie, lezen van vakliteratuur en geaccrediteerde bijscholing (HBO). Voor iedere 2-jaarlijkse herregistratie wordt dit gecontroleerd. NFG adviseert en controleert of ik werk volgens de wettelijk verplichte manieren van werken zoals AVG (privacy) en WKKGZ (afhandeling klachten en geschillen).

NFG & RBCZ