Aangesloten bij

Ik ben als registerlid aangesloten bij de NFG in de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Mijn persoonlijke AGB code en de AGB code van mijn hulpverleningspraktijk Mercy Hulpverlening wordt u verstrekt aan het begin van een traject. Ik ben bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCA) ingeschreven als registertherapeut BCZ.

Aan de inschrijving en herregistratie als registerlid van NFG en registertherapeut bij het RBCZ zijn eisen gesteld wat betreft deelname aan intervisie, lezen van vakliteratuur en geaccrediteerde bijscholing (HBO). Voor iedere 2-jaarlijkse herregistratie wordt dit gecontroleerd. NFG adviseert en controleert of ik werk volgens de wettelijk verplichte manieren van werken zoals AVG (privacy) en WKKGZ (afhandeling klachten en geschillen).

NFG & RBCZ