Werkwijze

Intake

Nadat u zich telefonisch of per email hebt aangemeld kan er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken met elkaar en duidelijk te krijgen wat u als probleem ervaart. Daarbij worden ook de gegevens van het ingevulde intakeformulier als input gebruikt. Dit formulier wordt voorafgaand aan de afspraak naar u toe gestuurd.

Vervolgens gaan we samen het probleemgebied onderzoeken en bepalen wat belangrijk is om te gaan bespreken.
Aan het eind van het gesprek vraag ik u of we een klik hebben, het veilig voor u voelt en of er vertrouwen is in wat ik u kan bieden. Bij groen licht kunnen we een vervolgtraject afspreken. Een oriënterend gesprek duurt vaak 1 uur tot 5 kwartier.

Bewustwording

Na de intake wordt er gewerkt aan bewustwording en het inzicht van de cliënt. Hoe is de werkelijkheid en wat kunnen mogelijke oorzaken zijn voor het probleem waar de cliënt mee worstelt. Tijdens dit proces waarbij het vaak hard werken is voor de cliënt, kunnen gevoelens van rouw, verdriet en boosheid worden beleefd. Een hulpvrager is zich niet altijd bewust van de oorzaken van het probleem dat hij ervaart. De oorzaken kunnen ook heel divers zijn. Soms is het heel snel duidelijk, het kan ook zijn dat de zoektocht langer duurt. Tijdens het proces zijn de waarheid, verantwoordelijkheid, waardevol zijn en zelf keuzes maken belangrijke aspecten.

Hulpmiddelen & methodieken

Tijdens mijn opleiding en bijscholing heb ik verschillende methodieken leren kennen en bestudeerd. Bij het begeleiden van cliënten maakt ik gebruik van elementen uit:

  • EFT
  • RET
  • TA
  • motiverende gespreksvoering
  • cognitieve gedragstherapie

Om de gesprekken te ondersteunen maak ik regelmatig gebruik van beeldmateriaal in de vorm van playmobiel, een flipover en kaarten met afbeeldingen om iets goed uit te kunnen drukken. Ook is de mogelijkheid er om de gesprekken in onze landelijke omgeving (evt. wandelend) buiten te houden.

Pastoraat

In onderling overleg is er de ruimte voor pastoraat bijvoorbeeld om aan het eind van het gesprek samen te bidden. Op het moment dat de cliënt bevrijd is van datgene wat hem belemmert kan hij begeleid worden hoe zonder die belemmering verder te leven.