Werkwijze

Intake

Als iemand zich telefonisch of per email aanmeldt kan er een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek van 3 kwartier. Daarna volgt de intake. Dit zijn 1 of 2 gesprekken waarin we samen komen tot een duidelijke hulpvraag en indien wenselijk een behandelingsovereenkomst. In de overeenkomst is omschreven wat de problematiek van de cliënt is en welke doelstelling we afspreken. Er kunnen situaties zijn waarin het gewenst is dat de cliënt wordt door verwezen naar een andere hulpverlener. Tijdens zowel de oriëntatie als de intake wordt een start gemaakt met het bespreken van hulpvraag en problematiek.

Bewustwording

Na de intake wordt er gewerkt aan bewustwording en het inzicht van de cliënt. Hoe is de werkelijkheid en wat kunnen mogelijke oorzaken zijn voor het probleem waar de cliënt mee worstelt. Tijdens dit proces waarbij het vaak hard werken is voor de cliënt, kunnen gevoelens van rouw, verdriet en boosheid worden beleefd. Een hulpvrager is zich niet altijd bewust van de oorzaken van het probleem dat hij ervaart. De oorzaken kunnen ook heel divers zijn. Soms is het heel snel duidelijk, het kan ook zijn dat de zoektocht langer duurt. Tijdens het proces zijn de waarheid, verantwoordelijkheid, waardevol zijn en zelf keuzes maken belangrijke aspecten.

Hulpmiddelen

Om de gesprekken te ondersteunen maak ik regelmatig gebruik van beeldmateriaal in de vorm van playmobiel, een flipover en kaarten met afbeeldingen om iets goed uit te kunnen drukken. Ook is de mogelijkheid er om de gesprekken in onze landelijke omgeving (evt. wandelend) buiten te houden.

In onderling overleg is er de ruimte voor pastoraat bijvoorbeeld om aan het eind van het gesprek samen te bidden.

Op het moment dat de cliënt bevrijd is van datgene wat hem belemmert kan hij begeleid worden hoe zonder die belemmering verder te leven.