Tarieven

Beroepsvereniging

Ik ben als registerlid aangesloten bij de NFG in de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW). Mijn persoonlijke AGB code en de AGB code van mijn hulpverleningspraktijk Mercy Hulpverlening wordt u verstrekt aan het begin van een traject. Ik ben bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCA) ingeschreven als registertherapeut BCZ.

Aan de inschrijving en herregistratie als registerlid van NFG en registertherapeut bij het RBCZ zijn eisen gesteld wat betreft deelname aan intervisie, lezen van vakliteratuur en geaccrediteerde bijscholing (HBO). Voor iedere 2-jaarlijkse herregistratie wordt dit gecontroleerd. NFG adviseert en checkt of ik werk volgens de wettelijk verplichte manieren van werken zoals AVG (privacy) en WKKGZ (afhandeling klachten en geschillen).

Vergoedingen

Vergoedingen van mijn complementaire psychosociale hulpverlening vinden plaats vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve zorg. Wanneer u wilt weten of u de hulpverlening die ik bied kunt declareren legt u die vraag dan met behulp van bovenstaande gegevens voor aan uw zorgverzekeraar.

Mocht u de kosten van de gesprekken niet vergoed krijgen van uw verzekering dan is het misschien mogelijk om de kosten uit een PGB (persoonsgebonden budget) te bekostigen. U kunt ook overwegen om bij uw diaconie om een financiële bijdrage te vragen.

Bepaalde ziektekosten mag u opgeven als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u minder belasting betaalt. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Verwijzing

Voor het maken van een afspraak hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Vraag bij uw eigen verzekering na of u een verwijzing nodig heeft om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Tarieven

De uurtarieven voor de (relatie) therapie of andere gesprekken vanaf 1 januari 2022 zijn als volgt:

  • €40,- Een oriënterend gesprek
  • €68,- Individuele therapie
  • €85,- Relatietherapie
  • €68,- Coaching/sparren

Voorgaande tarieven zijn alle incl. btw.