Verbinding

Veel Europeanen, zeker die in Noord-West Europa, zijn de wereldburgers die het minst met hun innerlijk verbonden zijn en vanuit hun hart leven. En lopen dan het meest kans keuzes te maken waardoor ze leeg- en stuk lopen. Gevoelens zijn voor softies, bang zijn kennen we niet, rouwen doen we als het even kan gepland, boos worden kunnen we vaak goed. Daar verstoppen we alles onder. (negatieve insteek)