Reflecteren

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten. Het is een proces van bewustwording. Vaak vindt reflectie plaats na een bepaalde ervaring. Je leert van ervaringen als je erover reflecteert. Door reflectie bekijk je of je aannames, vooronderstellingen en zienswijzen de juiste zijn of dat je zaken ook anders kunt zien, waardoor deze zaken veranderen.

Reflectie maakt je ook bewust van je redenen waarom je doet wat je doet. Je wordt je bewust van je tacit knowledge, je onbewuste kennis, waardoor je deze in volgende situaties makkelijker kunt gebruiken. Deze tacit knowledge deel je tijdens het reflectieproces waardoor anderen daar ook profijt van hebben.

Wil je aan de slag met reflecteren? Maak dan een een afspraak.