Christelijke huwelijkstherapie

Als psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in relatietherapie, heb ik me toegelegd op het begeleiden van stellen door de uitdagingen van het leven heen. Daarbij zijn christelijke waarden en principes mijn uitgangspunt.

Als christenen zien we het huwelijk als een verbond tussen 2 mensen met de belofte van God dat Hij ons zal bijstaan. Daarbinnen is er voor beide partners de ruimte en de opdracht om de ander lief te hebben, te respecteren en zich aan de ander te hechten en te verbinden.

Huwelijks conflicten

Maar net als elke andere relatie kent ook een huwelijk zijn ups en downs. Soms kunnen conflicten, problemen in de communicatie of externe stressfactoren de band tussen partners onder druk zetten. Deskundige begeleiding met begrip en compassie en een christelijk perspectief op herstel kan dan zinvol zijn en een oplossing bieden.

Luisteren met wederzijds respect

In mijn praktijk bieden we een veilige en ondersteunende setting waarin stellen de ruimte hebben om te praten, te luisteren en hun emoties te delen. Samen verkennen we manieren om te groeien in begrip, liefhebben en wederzijds respect. Daarmee werken we aan het herstellen en/of versterken van de verbinding tussen jullie beiden.

Of jullie nu worstelen met vertrouwenskwesties, miscommunicatie of het herontdekken van intimiteit, ons doel is om jullie te helpen een diepere, gezondere relatie op te bouwen, gebaseerd op liefde en respect.

Hernieuwde verbondenheid

Het is mijn passie om jullie te begeleiden op dit pad naar herstel en hernieuwde verbondenheid. Jullie hoeven het dus niet met z’n tweeën te doen in deze reis.

Neem contact met ons op en laten we samen werken aan het versterken van jullie huwelijk vanuit een christelijk perspectief.