Hulpverlening

Home
Hulpverlening

Wat kunnen de klachten zijn die je er toe brengen om hulp te vragen?

Vermoeidheid zonder lichamelijke oorzaak
Depressieve gedachten
Het moeilijk vinden om nee te zeggen en op te komen voor jezelf
Rouwverwerking
Vastlopen in relaties of op het werk
Burn-out, overspannenheid of angst ervaren
Relatieproblemen
Weinig zelfvertrouwen
Verlies ervaren

Dit zijn een aantal voorbeelden. Er kunnen nog andere klachten zijn waardoor mensen minder of geen geluk, voldoening en/of rust ervaren in hun leven. Als u zich hierin herkent neemt u dan contact op. Samen kunnen we op zoek naar de oorzaken van uw klachten en een leerproces ingaan om op een andere manier om te gaan met wat er op u af komt. Vaak is het zo dat de drempel hoog is om naar een hulpverlener te gaan. Je voelt je zelf falen of je wilt het voor anderen niet weten. Dat is begrijpelijk. Je kunt het ook zien als een stap om te kiezen om te werken richting een leven met meer kwaliteit. En dat is best moedig……

Op het moment dat de client bevrijd is van datgene wat hem belemmert kan hij begeleid worden hoe zonder die belemmering verder te leven.

Gesprek.

Een vorm die Mercy aanbiedt als middel om uw hulpvragen te beantwoorden of te groeien in relaties is een therapie- of coachingsgesprek. Dat kan zowel met 1 partner of ouder zijn, met beide partners of als er kinderen zijn ook met het hele gezin. Mogelijk beperkt het gesprek zich tot 1 onderwerp en hebt u een duidelijke vraag hoe u daar mee om kunt gaan. Of u wilt de situatie voorleggen en bespreken. Het kan zijn dat u zich ernstig zorgen maakt en uw verhaal een keer kwijt wilt. Dat kan al opluchten.

Uw behoefte kan ook breder zijn en meer tijd vragen over meer gesprekken heen als u het gevoel hebt dat uw gezinssituatie en de problematiek complexer is. Dan kunnen we in een oriënterend gesprek samen beoordelen wat de behoefte is en hoe we die in gaan vullen. Dat kan zowel een coachings- als een therapieproces zijn.

Individuele hulp.

Hoe verloopt een hulpverleningsproces? Als iemand zich telefonisch of per mail aanmeldt kan er een afspraak gemaakt worden voor een oriënterend gesprek van 3 kwartier. Daarna volgt de intake. Dit zijn 1 of 2 gesprekken waarin we samen komen tot een duidelijke hulpvraag en een behandelingsovereenkomst. In de overeenkomst is omschreven wat de problematiek van de cliënt is en welke doelstelling we afspreken. Er kunnen situaties zijn waarin het gewenst is dat de cliënt wordt door verwezen naar een andere hulpverlener.

Na de intake wordt er gewerkt aan bewustwording en het inzicht van de cliënt. Hoe is de werkelijkheid en wat kunnen mogelijke oorzaken zijn voor het probleem waar de cliënt mee worstelt. Tijdens dit proces waarbij het vaak hard werken is voor de cliënt, kunnen gevoelens van rouw, verdriet en boosheid worden beleefd. Een hulpvrager is zich niet altijd bewust van de oorzaken van het probleem dat hij ervaart. De oorzaken kunnen ook heel divers zijn. Soms is het heel snel duidelijk, het kan ook zijn dat de zoektocht langer duurt. Tijdens het proces zijn de waarheid, verantwoordelijkheid, waardevol zijn en zelf keuzes mogen maken belangrijke aspecten.

Op het moment dat de cliënt bevrijd is van datgene wat hem belemmert kan hij begeleid worden hoe zonder die belemmering verder te leven.

Relatietherapie.

Voor een mens is het 1 van de meest waardevolle facetten van het leven om een goede duurzame (huwelijks)relatie te hebben. Je voelt je verbonden, geeft en ontvangt liefde en vertrouwen. Je voelt je gesteund en bemoedigd, de ander is jouw thuis. Maar ook in relaties kunnen zich moeilijkheden voordoen. Steeds terugkerende conflicten. Thema’s die moeilijk of niet bespreekbaar zijn. Er kan zelfs een moment komen dat je er samen niet meer uitkomt. In die situaties is het goed om hulp te zoeken. Mercy hulpverlening biedt die hulp. Wacht niet tot de kwaliteit van de relatie dusdanig is gedaald dat je er samen niet meer uitkomt. Meld je aan voor een oriënterend gesprek of relatietherapie voor u uitkomst kan bieden.

Tarieven en vergoedingen.

Tarieven.

De tarieven voor de (relatie) therapie of coachingsgesprekken zijn als volgt opgebouwd:

  • Een oriënterend gesprek van 3 kwartier is kosteloos.
  • Individuele therapie per uur 58 €.
  • Relatietherapie per uur 70 €. (Oriënterend gesprek en eerste 2 gesprekken van een uur, 100 €)
  • Coaching voor particulieren 58 €.
  • Coaching voor ZZP-ers, ondernemers en bedrijven 75 € excl. btw.

Voorgaande tarieven zijn alle incl. btw tenzij anders aangegeven. Deze tarieven gelden voor de situatie dat de gesprekken op 1 van de locaties in Doetinchem of in Veenendaal plaats vinden. Mochten de gesprekken op uw thuisadres of bedrijf worden gevoerd dan wordt een kilometervergoeding van 0,23 € per km en een reisvergoeding van 30 € per uur in rekening gebracht. Voor de bepaling hiervan gelden de waarden van routenet.

Vergoeding.

Op dit moment is mijn aanmelding bij de beroepenvereniging NFG in behandeling. Op het moment dat ik lid ben van NFG kunt u (een deel van) de kosten declareren bij uw ziektekostenverzekeraar afhankelijk van bij welke verzekeraar u verzekerd bent en voor welk pakket u hebt gekozen. Op de site van de NFG kunt u meer informatie vinden. Uw eigen verzekering kan u uiteraard meer informatie verstrekken over de vergoedingen.

Verwijzing.

U kunt zonder een verwijzing van de huisarts een afspraak maken. Vraag bij uw eigen verzekering na of u een verwijzing nodig heeft om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Andere mogelijkheden.

Mocht u de kosten van de gesprekken niet vergoed krijgen van uw verzekering dan is het misschien mogelijk om de kosten uit een PGB (persoonsgebonden budget) te bekostigen. U kunt ook overwegen om bij uw diaconie om een financiële bijdrage te vragen. Bepaalde ziektekosten mag u opgeven als aftrekpost op uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u minder belasting betaalt. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Heeft u klachten die je er toe brengen om hulp te vragen? Bel 0314 391 687 of gebruik ons formulier