Educatie

Home
Educatie

Mercy Hulpverlening biedt verschillende cursussen en lezingen aan voor diverse doelgroepen. De inhoud is afhankelijk van de doelgroep. De bedoeling van de cursussen en lezingen is dat de deelnemers groeien in communicatie, vertrouwen, verbondenheid en vriendschap. Je zou het ook relatieopbouw kunnen noemen.

Training/coaching/cursus/lezing

Deze modules richten zich op de doelgroepen:
Gezin
Agrariers
Groepen mensen verbonden aan een kerk
Groepen mensen verbonden een vereniging
Jongeren

Agrariers zijn mensen die vaak druk zijn. Veel uren maken. bezig zijn met je onderneming om bij te blijven en een inkomen te verdienen. Dan schiet tijd nemen om eens rustig stil te staan bij andere belangrijke aspecten van het leven er weleens (of helemaal) bij in. Bijvoorbeeld tijd besteden aan je vrouw, kinderen en ouders. Of tijd nemen eens stil te staan of jullie het drukke leven wel waardevol vinden of dat daar vragen over zijn waarbij een antwoord gewenst is. Het gesprek aangaan over een mogelijke teleurstelling van jezelf, je partner of de kinderen. Ben je het eens over hoe jullie de toekomst zien?

Ik ben 25 jaar varkenshouder geweest en heb middenin de agrarische sector gestaan. Ik heb afscheid genomen van de agrarische sector en ken het proces van bedrijfsbeëindiging als ‘ervaringsdeskundige’. Ik spreek de taal en begrijp de boeren problematiek. Door mijn opleiding en levenservaring heb ik geleerd dat het belangrijk is om open te zijn en in gesprek te blijven met alle betrokkenen. Vandaar dat ik een cursus opgezet heb: ‘het gesprek rond de keukentafel’.

Ook de ontwikkelingen in de landbouw zijn dat de bedrijven groter worden. Dat vraagt vaak een keuze voor personeel of een mede-ondernemer. Agrarisch ondernemers zijn vaak vooral opgeleid om hun onderneming te runnen met vakmanschap. Het omgaan met personeel en/of collega’s moet je dan inde praktijk er maar even bij doen. En soms zit je dan met een lastige situatie of vraag waar je zo gauw geen antwoord op weet hoe daar mee om te gaan. Vandaar dat een 2e cursus aangeboden wordt: ‘het gesprek in de kantine’. Je zit met andere ondernemers in een beperkte groep, je leert van de andere ondernemers en van de aangeboden lesstof. Praktijk voorbeelden kunnen worden ingebracht in een rollenspel.

Soms is een vervolg nodig in de kantine van een agrarisch ondernemer op het bedrijf zelf met de medewerkers of medeondernemer. Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Henry komt op uw bedrijf langs en bespreekt met de ondernemer(s) de situatie. Daarna kan er een ontmoeting zijn met de werknemers.

Als 2 ondernemers samen werken is het van belang dat de communicatie en taakverdeling goed loopt. Blijven beide ondernemers positief over de samenwerking? Kunnen moeilijke onderwerpen ook besproken worden? soms is een coachingstraject zinvol om uw samenwerking op eenhoger plan te tillen.

Wilt u weten wat Mercy voor u kan betekenen? Bel 0314 391 687 of gebruik ons formulier