Mercy is een zelfstandige praktijk voor het vragen van hulp op psycho-sociaal terrein.


Welkom bij Mercy Hulpverleningspraktijk

Mercy is een zelfstandige praktijk voor hulpvragen op psycho-sociaal terrein. Het aanbod van Mercy omvat het geven van psycho-sociale therapie, relatietherapie, begeleiden van mensen in werk- en privesfeer en het geven van cursussen die relatieopbouw in ouder-kind of partner-relaties bevorderen.

Locaties: Doetinchem en Veenendaal.


Educatie

Mercy Hulpverlening biedt verschillende cursussen en lezingen aan. Deze modules richten zich op de doelgroepen:
Gezin
Agrariers
Een kerkelijke gemeenschap
Jongeren


Wij kunnen u helpen met:

Vermoeidheid zonder lichamelijke oorzaak
Depressieve gedachten
Het moeilijk vinden om grenzen aan te geven
Rouwverwerking
Vastlopen in relaties of op het werk
Burn-out of overspannenheid
Angst ervaren
Relatieproblemen
Weinig zelfvertrouwen
Verlies ervaren